Huisreglement Stichting Strobaal
De bezoekers van de Strobaal fm krijgen te maken met een aantal huisregels. U bent verplicht zich aan deze regels te houden!

 

Leeftijd
De minimale leeftijd voor alcohol tijdens dit evenement is 18 jaar. Zorg er altijd voor een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, het personeel en/of de bewaking kan hier naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

 

Fouillering
Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.

 

Verbod op drugs, wapens, etc.
Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde verstoort kan worden het terrein mee op te nemen. Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen verboden en zal worden gemeld bij de politie.

 

Alcoholgebruik
Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd. Drank wordt uitsluitend verstrekt indien u in het bezit bent van het juiste polsbandje. Het is verboden eigen drank mee te nemen op het feestterrein. Personen onder de 18 jaar die worden betrapt met alcohol op het feestterein kunnen van het terrein verwijderd worden. Dit geldt tevens voor wederverstrekkers. Beschonken personen kunnen de toegang tot het feestterrein geweigerd worden.

 

Rookbeleid
Alleen buiten mag gerookt worden. In de tent is roken niet toegestaan.

 

Overlast
De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement als er sprake is van ongewenst gedrag, hieronder wordt ook verstaan geluidsoverlast veroorzaken in de directe omgeving van het feest.

 

Parkeerbeleid

 

  • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.
  • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats achter de feesttent.
  • Fietsen kunnen worden gestald op de aangewezen locatie.
  • Het is ten strengste verboden schade aan het land aan te brengen.
  • Parkeren is gratis en op eigen risico.

 

Video en foto’s
Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

  • De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie/evenement mochten ondervinden.
  • Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.